PLAIE À VIF, TCHÉTCHÉNIE 1994 A 2003

Stanley Greene

cover Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003
sold-out

Pubblicato da Trolley nel 2003, scritti di André Glucksmann e Christian Caujoille, fotografie in B/N e colore, riproduzione di lettere dal fronte, testo in francese, 231 pagine. 50 euro

Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003 gallery
Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003 gallery
Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003 gallery
Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003 gallery
Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003 gallery
Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003 gallery
Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003 gallery
Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003 gallery
Plaie à vif, Tchétchénie 1994 a 2003 gallery